KERAMIK | Kachľové pece

realizácia od návrhu až po montáž

Domov » Kachľové pece » Využitie palív v kachľovej peci

Využitie palív v kachľovej peci

Ako palivo do kachľovej pece možno využiť odpadové drevo zostávajúce pri spracovávaní drevnej suroviny z lesnej výroby. Drevo na kúrenie musí byť suché a mať minimálnu vlhkosť 15 až 20%. To z dôvodu aby nedochádzalo k dechtovaniu pece a komína.

Pri dokonalom spaľovaní v ohnisku pece odchádzajú spaliny do komína a nezadymujú okolie domu a neznečisťujú životné prostredie. Uhorené palivo zanecháva v ohnisku minimálne množstvo popola, ktorý je vhodný ako hnojivo do záhrady.

Za najvhodnejšie palivo sa považuje tvrdé drevo, ktoré horí dlhšie a má väčšiu výhrevnosť ako mäkké drevo. Mäkké drevo môžeme použiť pri zakurovaní v prípade väčšieho množstva odpadového dreva, napr. zo stavby, treba ale častejšie prikladať do pece.

Ako palivo do kachľovej pece môžeme tiež použiť brikety rôznych foriem spracovania, z poľnohospodárskej bio-masy, alebo z pilín lisovaných pod tlakom, bez prídavkov lepiacich materiálov. Majú tiež vysokú výhrevnosť a nízku nákladovosť pri kúrení.

POŽIADAJTE NÁS o nezáväznú cenovú ponuku na Vašu kachľovú pec...

kalkulácia zadarmo
Poháňané WordPress-om. ©2010 KERAMIK | Kachľové pece, všetky práva vyhradené.webarchitekt*